voor werkgevers

Van vermoeide naar vitale werknemers.

Wilt u de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers bevorderen?

Werknemers met spanningsklachten ondersteunen?

Of een bijdrage leveren aan de reïntegratie van met stressklachten uitgevallen werknemers?

Uitvalpreventie

De CSR-methode  is uitermate geschikt voor preventie van uitval door stressklachten. Uitval van medewerkers is niet alleen erg lastig, het vormt ook een hoge kostenpost. Door tijdig preventieve maatregelen in te zetten kan in veel gevallen uitval worden voorkomen. Het voorkomen van de roofbouw  die plaatsvindt bij chronische stress is belangrijk, aangezien deze gepaard gaat met veranderingen in onder andere hersenstructuren, waardoor normaal functioneren onmogelijk wordt. Het terugdraaien van deze lichamelijke veranderingen neemt veel tijd in beslag. Op tijd preventief optreden is vele malen efficiënter. Vaak zijn een intake en enkele consulten voldoende om langdurige uitval voor te zijn en de kans op duurzame inzetbaarheid aanzienlijk te vergroten.

Begeleiding bij uitval stress en burn-out

Bij uitval vermoedelijk door stressklachten wordt in de uitgebreide intake nagegaan of de klachten inderdaad  stressgerelateerd zijn en wat de ernst ervan is.

De begeleiding bestaat vervolgens uit drie fasen:

1.Stoppen van roofbouw en bevorderen herstelfuncties.

Herstel door rust, ontspanning en het aanleren van een gezond inspanning-ontspanningspatroon staan voorop. Leren welke tekenen wijzen op stress of vermoeidheid en hoe daar gezond mee om te gaan.

2.Opbouw vitaliteit en gezond zelfmanagement

Wat is er nodig om om straks weer (meer) taken thuis en op het werk op te gaan pakken?

3.Conditie opbouwen en sociale en maatschappelijke reïntegratie

Opbouwen van conditie, aandacht voor time-management en balans werk/privé. Oppakken van taken thuis en op het werk. Opbouw van de werkbelasting op basis van draagkracht. Overleg over reïntegratie op het werk en begeleiding hierbij, gericht op duurzame inzetbaarheid.

Onderzoeken hebben uitgewezen dat met de CSR-methode van significante verbetering van de klachten en van substantiële effecten gesproken kan worden.  De CSR-methode is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectief (zie hier).

Offerte op maat

Een preventietraject bestaat uit een intake van twee sessies om eventuele signalen van chronische stress, de ernst ervan en  de kans op uitval, vast te stellen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten. Bij de meeste cliënten zijn drie á vier vervolgsessies voldoende om uitval door chronische stress te voorkomen.

Een begeleidingstraject voor een  uitgevallen werknemer bestaat uit een intake van twee sessies om de klachten en de ernst ervan vast te stellen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van gevalideerde en betrouwbare vragenlijsten.  Het vervolg van het begeleidingstraject varieert van ongeveer 6 tot 16 sessies, afhankelijk van de mate van ernst van de klachten en de voorlopige prognose. Een tussentijdse effectmetingen alsook een eindmeting behoort standaard bij de begeleiding, evenals rapportages aan de bedrijfsarts.

Graag maak ik een offerte op maat voor u.