kwaliteit

Als lid van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) handel ik volgens de beroepscode voor psychologen. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. De basisprincipes zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijkintegerrespectvol en deskundig gedraagt. De richtlijnen en gedragsregels in de Beroepscode zijn afgeleid van deze vier basisprincipes. De beroepscode kun je hier inzien: https://www.psynip.nl/uw-beroep/beroepsethiek/beroepscode/. Twee onafhankelijke Tuchtcolleges houden toezicht op de naleving van de beroepscode.

Als partner van het CSR-centrum ben ik daarnaast ook gebonden aan de Gedragscode, die is gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Orde van Beroepscoaches.

Mocht je om één of andere reden, ondanks al mijn pogingen en goede intenties, niet tevreden zijn over mijn prestaties, bespreek dit dan met me. Dan kunnen we eerst kijken of we er samen uitkomen.

Komen we er samen niet uit, dan kun je voor klachten over mijn werk als CSR-coach terecht bij het CSR-centrum. In hun Klachtenreglement staat beschreven hoe onderzoek, beoordeling en toezien op de afhandeling van klachten van cliënten of opdrachtgevers van CSR-centrum in zijn werk gaat. Dit Klachtenreglement is grotendeels overgenomen van de NOBCO (de Nederlandse Orde van Beroepscoaches). Klachten kunnen betrekking hebben op het handelen of nalaten van een stresscoach bij de uitvoering van een opdracht tot coaching, in het bijzonder met betrekking tot bovengenoemde Gedragscode van CSR-centrum. Zie https://www.csrcentrum.nl/klachtenreglement/.