gestalttherapie

Gestalttherapie, of gestalt-psychotherapie, heeft als doel je gewaarzijn te vergroten: van je lichaam, je emoties, je gedachten, het gewaarzijn van anderen en de dingen om je heen.  Hierdoor word je je meer bewust van je werkelijke behoeftes en hoe je die kunt vervullen. Dit zal je helpen je leven ten volle, op een bevredigende manier, te leven.

De therapeut helpt je hierbij door je steeds weer terug te brengen naar je eigen ervaring. Bijvoorbeeld door het stellen van vragen: Wat gebeurt er nu met je? Hoe voelt dit? Wat hoor je? Vooral door je aandacht op je lichaam te richten word je je meer gewaar van wat er met je gebeurt.

Ook gebruiken we experimenten, onderzoeken we: als je het nou eens anders als anders doet, hoe voelt dat dan? Alles wat je kan helpen om je meer gewaar te worden, kan gebruikt worden. Dat klinkt eenvoudiger dan het is en is zeer effectief.

Je gewaarzijn van iets vindt altijd plaats in het hier en nu. In de therapie gaan we dan ook uit van het hier en nu. In plaats van aan aan vorig jaar te denken of aan morgen, proberen we te kijken wat er hier nu gebeurt. Ook onverwerkte zaken uit je verleden spelen in het hier en nu, net als angsten voor de toekomst. Hoe zijn ze nu aanwezig en hoe kan je er nu anders mee omgaan?

In gestalttherapie is er geen goed of fout. De therapeut weet niet wat goed voor jou is, hij of zij helpt je dat zelf te ontdekken.