cv

Corine Claveaux 

020 6899386
info@claveaux.org
Geboortedatum: 25-10-1962
Burgerlijke staat: Ongehuwd
Linked-in profiel: https://www.linkedin.com/in/corine-claveaux

Mensen leren zichzelf te helpen, hen leren wat hun kracht is, wat hun kwaliteiten zijn: dat is waar ik warm van word. Of dat nu als docent, jobcoach of begeleider is.

Ik ben empathisch en betrokken. Tegelijk heb ik ook een sterke analytische kant, waardoor ik zowel zie wat er al goed gaat, alscook wat er nòg beter kan.
Mijn expertise: persoonlijke begeleiding en coaching, procesbegeleiding, vaardigheidstraining (methodieken, communicatieve vaardigheden).

Werkervaring:

Supervisor, Avans+ (2019):
-supervisie geven aan SPV in opleiding

Jobcoach, Vluchtelingenwerk Nederland (2017-heden):
-arbeidsmarktvaardigheden trainen
-begeleiden van statushouders naar (vrijwilligers)werk, stageplek of opleiding

Gedragswetenschappelijk docent, Huisartsopleiding Vumc (2015-2016):
-begeleiden/trainen/beoordelen van huisartsen i.o. in o.a. arts-patiënt communicatie, reflectie etc.
-begeleiden van huisartsopleiders in hun opleiderschap

Eigen praktijk voor stress & burn-out coaching en gestalttherapie (2005–heden):
-begeleiding bij spanningsklachten en burn-out-
-gestaltmatig werken, zowel individueel als met partner, therapeutisch en/of coachend

Coördinator Vriendschappelijk Huisbezoek A’dam-West, Humanitas (2014):
-werving en intake nieuwe deelnemers en vrijwilligers, beoordelen geschiktheid
-koppelen deelnemers en vrijwilligers, opvolgen en evalueren koppelingen

Docent/trainer Academische Basisvaardigheden, Vakgroep Psychobiologie , UvA (2005–2012):
-verzorgen van werkgroepen onderzoeks- en communicatievaardigheden en studiebegeleiding
-ontwikkelen van bovengenoemd onderwijs, met name studiebegeleiding en reflectie

Supervisor, Sociaal-Juridische Dienstverlening, Hogeschool Inholland (2005-2006):
-verlenen supervisie tijdens stageperiode, beoordelen geschiktheid voor beroep
-initiëren en begeleiden intervisie

Nevenfuncties:
Secretaris, stichting Vlam (2016-heden):
-faciliteren educatieve en culturele projecten, onder andere door fondswerving
-beheer stukken, verslaglegging

Opleidingen:
2018               Specialisatie tot stress- en burn-out coach, CSR centrum
2009-2010      Universiteit van Amsterdam: Basiskwalificatie Onderwijs (BKO)*
2000-2005      Nederlandse Stichting voor Gestalt: Opleiding voor Gestalt**
1984-1990      Radboud Universiteit Nijmegen: Master Psychologie***, cum laude
1982-1984      Radboud Universiteit Nijmegen: Geneeskunde (niet afgerond)
1974-1982      Rijksscholengemeenschap ‘s-Hertogenbosch: VWO-B

Cursussen:
2017                Werkgeversbenadering en Reïntegratie-instrumenten, Vluchtelingenwerk NL
2017                    Basiscursus Vluchtelingenwerk Nederland
2016                  Bedrijfshulpverlening

Lidmaatschappen/partnerschappen:
Psycholoog NIP(Nederlands Instituut voor Psychologen)
Lid NVAGT (Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en theorie)
Partner van CSR-centrum (Centrum voor Chronische Stress Reversal)

Eigenschappen:
Betrokken, hartelijk, analytisch, verantwoordelijk, zorgvuldig, gestructureerd

Overige interesses:
Duurzaamheid, zingen, dansen, reizen, tuinieren, snorkelen, kamperen, documentaires,  film, literatuur, hardlopen.

* De Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) is een bewijs van didactische bekwaamheid.

** In de Gestaltopleiding leert men Gestaltmethodieken, gericht op het vergroten van gewaarzijn, toe te passen in onder andere onderwijs en coaching, management en therapie.

*** Als afstudeerrichting heb ik Cognitiewetenschap gekozen, bestaande uit voornamelijk Psychologie (Functieleer, Methoden van Onderzoek, Sociale Psychologie etc.) en Taalkunde, met veel Onderwijskundige en Ontwikkelingspsychologische keuzevakken: Onderwijskunde, Pedagogiek, Ontwikkelingspschologie etc. Als afstudeerproject heb ik gemodelleerd hoe kinderen redactiesommen leren maken: hoe leer je abstracte sommen maken op basis van verhaaltjes en bijhorende handelingen?